2015-03-21 Blomster kullen

Blomster Kullen

Magnolia

Hibiskus

Begonia

Benjamin

Kameufobia

Krokus

Far: CH Ninasmirakel Maddox

Mor: Lowelidoll'z Milli Vanilli


DOB: 2015-03-21

Namn

EMS

Sex

Säljs Till

Status

Flyttat Till

Major Magnolia

RAG e 03

Sällskap

Flyttat

Borlänge

Riddare Hibiskus

RAG e 03

Avel-kastrat

Flyttat

Uppsala

Baronessa Begonia

RAG g 03

Sällskap

Flyttat

Saltsjö-Boo

Greve Benjamin Fikus

RAG d 03

Sällskap

Flyttat

Stockholm

Kejsare Kameufobia

RAG d 04

Sällskap

Flyttat

Falun

Knorring Krokus

RAG n 03

Sällskap

Flyttat

Gimo